Rukopisná kniha, knižnice v stredoveku, kodikológia

 

 

BOTTANOVÁ, Andrea: „Len tri prsty píšu a pracuje celé telo.“ Práca v stredovekom skriptóriu. In: História, 2008, č. 3, s. 7-9. 

HLAVAČKOVÁ, Miriam: Kapitula pri Dóme sv. Martina : Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava : Pro Historia, 2008. 210 s.

HOMZA, Martin - MALINOVSKÁ, Nora: Haličsko-Volynský letopis a jeho miesto v slovenských dejinách. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 9 - 30.

JANKOVIČ, Ľubomír: Iluminované pamiatky knižnej kultúry spišskej proveniencie v domácich a zahraničných zbierkach. In: Kniha ´97-´98 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 81-85.

KUZMÍK, Jozef: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin : Matica slovenská, 1987. 231 s.

KUZMÍK, Jozef: Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martina : Matica slovenská, 1989. 185 s. (Teória a výskum knihovníctva a bibliografie : Výskumy č. 42).

MOLNÁROVÁ, Zuzana: Výskum stredovekých knižných fragmentov na Slovensku - stav a perspektívy. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 107 - 114.

OLIVIER, Jean-Marie – MONÉGIER DU SORBIER, Marie-Aude: Catalogue des manuscrits grecs de Tchécoslovaquie. Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1983. 239 s.

RÍMSKY, Marek: Fragment hlaholskej Biblie v Knižnici Centra Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach. In Knižnica, 15, 2014, č. 2, s. 101 - 104.

SLIVKA, Michal: Stredoveké skriptóriá. In: Kniha ´95-´96 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 26-44.

SOPKO, Július: Najstaršia knižná kultúra Bratislavy I. In: Kniha ´76 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1979, s. 96-129.

SOPKO, Július: Knižná kultúra v Bardejove pred rozšírením kníhtlače. In: Kniha ´77 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1980, s. 19-37.

SOPKO, Július: Knižná kultúra a skriptorská činnosť v Banskej Bystrici. In: Kniha ´78 :

borník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1980, s. 125-138.

SOPKO, Július: Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1981. 304 s.

SOPKO, Július: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumusku. Martin : Matica slovenská, 1982. 399 s.

SOPKO, Július: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986. 256 s.

SOPKO, Július – VALACH, Július: Nitriansky kódex. Martin : Matica Slovenská, 1987. 235 s.

SOPKO, Július: Najstaršia knižná kultúra Bratislavy. In: Kniha ´85-´86 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 103-118.

ŠEDIVÝ, Juraj: Podmienky pre rozvoj knižnej kultúry na stredovekom považí. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 229-237.

ŠEDIVÝ, Juraj: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos, 2007. 283 s.