Informácie o nás

Táto stránka vznikla so zámerom dať hypertextovej čítanke Kapitoly z dejín knižnej kultúry modernejší vzhľad.

Autorka čítanky ale nemohla vedieť, že administrátorska stránky má aj iné zámery - a síce - na jednom mieste zhromažďovať informácie k dejinám knižnej kultúry a ku knižnej kultúre ako takej. Treba len dúfať, že stránka neprečerpá rýchlo bezplatné miesto diskovej kvóty a nebude potrebné platiť na jej udržanie žiadne poplatky :-)

Tešíme sa na VAŠE OHLASY.

Pozitívne ohlasy na hypertextovú čítanku, ale v poslednej dobe aj mierne zastaralý dizajn, diskomfortný spôsob aktualizácie a úprav, ale aj fakt, že v niektorých prehliadačoch už nebolo možné korektne ju využívať, ma prinútilo uvažovať o jej transformácii do redakčného systému, ktorí by nielen umožnil je nerušené používanie, ale vytvoril aj podmienky o rozšírenie "ponuky" informácií. Minimálne ďalších pár rokov prežije učebnica v elegantnom obale systému Webnode s bonusmi, ktoré platforma "knižná kultúra" ponúka. Budem sa snažiť nielen doplniť texty a pramene o ďalšie zaujímavé kúsky, ale rozšíriť ho aj o nové "komponenty" pre tých, ktorí aktívne pôsobia  oblasti spracovania historických zbierok a výskumu.

Ivona Kollárová


Čo vás zaujíma z dejín knižnej kultúry?

Dátum: 27.01.2010

Vložil: Jana

Titulok: aby nebola len stránka pre stránku

bolo by dobré, keby bola aj trocha aktivna :-) ci nie?

—————


Učebnice

27.02.2010 00:00

Poznámky

  1Bahil hovorí o rekatolizačných aktivitách jezuitov. 2Nie je celkom zrejmé, o aká obec ide, pretože v texte originálu je uvedené „Szeat Mikloss“, čo je zrejme tlačová chyba. V Gemerskej stolici nie je takáto obec. 3Ernst Salomon Cyprian. 4Ide o preklad knihy Gerhard Gottlieba...

—————