Papier a väzba

 

DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1982. 223 s.

HAMANOVÁ, Pavlína: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha : Orbis, 1959. 275 s.

MÉSZÁROSOVÁ, Klára : Biele umenie : Papier, jeho výroba a využitie v historickom vývoji. In : Ochrana kultúrneho dedičstva VII - papier, koža, pergamen. Preventívna ochrana : Zborník príspevkov z odborného seminára Martin 2003. Bratislava, Martin : SNM, SNK, 2003, s. 7-13.