Dejiny knižného obchodu, knihári, kolportéri

Bôbová, Mária: Banskobystrický kníhkupec Samuel Eisert. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 49-54.

BULKOVÁ, Petronela: Kníhkupecká profesia očami súdobých svedectiev a legislatívy : Nariadenie pre kníhkupcov v Uhorsku. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 11-23.

BULKOVÁ. Petronela: Dejiny knižného obchodu - kontext, východiská, pramene, otázniky. In: Kniha 2011 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2011, s. 15-22.

BULKOVÁ, Petronela - Poriezová, Miriam: Vzťahy bratislavských kníhkupcov, knihárov a typografov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. storočia. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 316 - 323.

DERFIŇÁK, Patrik: Samuel Révai – kníhkupec z Prešova. In: Z dejín knižnej kultúry Slovenska. I. ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK, 2009, s. 96-109.HVIZD, Oliver: Osobnosť košického kníhkupca a spisovateľa Július Kustru. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 151-161.

FÓRIŠOVÁ, Marta: Bratislavskí knihári v 16. a 17. storočí. In Slovenská archivistika, roč. 36, 2001, č. 1, s. 73 – 87.

GRANASZTÓI, Olga: European networks of bookselling and Hungary during the second revolution of the book (1770 - 1800). In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 306 - 315.

GRANASZTÓI, Olga: The road of forbidden french books to Bratislava (1780 - 1790). In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 292 - 306.

GRANASZTÓI, Olga: Trapped in networks: The activity of Ignác Antal Strohmayer, freemason, informant, and bookseller, between 1782 and 1793. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2016, s. 25 - 33. 

HOLANOVÁ, Emília: Vydavateľsko-kníhkupecké katalógy bratislavských kníhkupcov Dolla a Schwaigera 18. a začiatkom 19. st. In: Kniha ’87 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica Slovenská, 1988. s. 63 - 75.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Pramene k výskumu knižného obchodu. In: Kniha 2011 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2011, s. 23-36.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Knižný obchod ako teoretický a výskumný koncept v dejinách knižnej kultúry. In: Kniha 2011 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2011, s. 7-14.

KOVAČKA, Miloš: Janoškov kníhkupecký koncept : Jur Janoška v dejinách slovenskej knižnej kultúry - fragmenty k téme. In: Kniha 2011 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2011, s. 37-54.

LICHNEROVÁ, Lucia: Knižné oznámenia 15. storočia ako nástroj komunikačnej politiky. 1. časť. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 23-41.

LICHNEROVÁ, Lucia: Knižné oznámenia 15. storočia ako nástroj komunikačnej politiky. 2. časť. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 22-41.

LICHNEROVÁ, Lucia: Marketing mix a tlačená kniha 15. storočia. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 269 - 284.

LICHNEROVÁ, Lucia: Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia. In: Knižnica, 16, 2015, č. 3, s. 54 - 60.

LICHNEROVÁ, Lucia: Knižný obchod a distribučné formy v Európe v inkunábulovom období. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 69 - 86.

PAVERCSIK, Ilona: Bratislavskí kníhkupci na knižných trhoch vo Viedni, Lipsku a Pešti. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 24-38.

PORIEZOVÁ, Miriam: Knižný obchod a distribúcia na stránkach Annales evangelicorum... In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 39-48.