Periodiká a zborníky

Periodické publikácie zamerané na dejiny knižnej kultúry alebo publikujúce články a publikácie s touto problematikou

Zborníky:

Kniha : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Vychádza od roku 1976. Martin : Matica Slovenská (Slovenská národná knižnica).

Témy monotematických ročníkov:

Kniha 2017: Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore

Kniha 2016: Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore

Kniha 2015: 

Kniha 2014: Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore (príspevky z rovnomennej konferencie).

Kniha 2013: Knižný obchod. Liečiteľstvo v DKK.

Kniha 2012: Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe

Kniha 2011: Knižný obchod, liečiteľstvo v DKK, Samuel Tešedík

Kniha 2010: Dejiny knižnej kultúry

Kniha 2009: Košice v dejinách knižnej kultúry

Kniha 2007: Knižná kultúra Liptova
Kniha 2006: Knižná kultúra Levíc a okolia
Kniha 2005: Knižná kultúra Trnavy
Kniha 2003-2004:  I. Knižná kultúra v Ponitrí; II. Ján Čaplovič
Kniha 2001-2002: I. Knižná kultúra Záhoria; II. Knižná kultúra na Považí; Imrich Kotvan; Ján Agnet
Kniha 1999-2000: Knižná kultúra Banskej Štiavnice
Kniha 97´-98´: I. 115. výročie narodenia Jána Páričku; II. Knižná kultúra v Levoči; III. Jozef Telgársky
Kniha 95´-96´: Knižná kultúra Banskej Bystrice
Kniha 93´-94´: I. Bratislavské tlačiarne; II. Knižná kultúra Gemera a Malohontu
Kniha 91´-92´: rôzne príspevky k dejinám kníhtlače
Kniha 90´:  Vydavateľská činnosť
Kniha 89´: Vonkajšia a vnútorná grafická úprava knihy
Kniha 88´: Súčasnosť a dejiny tlačiarní na Slovensku
Kniha 87´: rôzne príspevky k dejinám knižnej kultúry
Kniha 85´-86´: rôzne príspevky k dejinám knižnej kultúry
Kniha 83´- 84´: Dejiny komunistickej a robotníckej tlače
Staršie ročníky nie sú monotematicky vyprofilované, obsahujú rôzne príspevky k dejinám knihy, knižníc, kníhtlačiarstva a pod.

Studia Bibliographica Posoniensia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2006 - 2017 - prístupné online tu

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. Prešov : Štátna vedecká knižnica. I. 2009.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. Prešov : Štátna vedecká knižnica. II. 2011.

Miscellanea. Praha : Národní knihovna ČR – Oddělení rukopisů a starých tisků.

Časopisy:

Knižnica : Revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. Martin : Slovenská národná knižnica. Vychádza od roku 2000. (Pred rokom 2000 ako „Knižnice a informácie“) Online tu.

Knihy a dějiny. Praha : Knihovna Akademie věd ČR. Vychádza od roku 1994. online tu