Dejiny čítania

HOLLÝ, Karol: K problematike čítanie pre ženy z pohľadu slovenského ženského hnutia od poslednej tretiny 19. storočia po začiatok 20. storočia. In: Studia Historica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 76 - 92.

HUPKO, Daniel: Miesto čítania vo výchove mladej aristokratky. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 156 - 179.

KAČÍREK, Ľuboš: Čitateľské zázemie Slovenských novín (1868 - 1875). In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 180 - 205.

KAČÍREK, Ľuboš: Zakladanie čítacích spolkov na území Slovenska v šesťdesiatych a v prvej polovici sedemdesiatych rokov 19. storočia. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2017. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2017, s. 104 - 117.

KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Ke čtenářské recepci španělské zábavné prózy Zlatého věku v českých zemích v 16.-18- století. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 64-85.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Pokusy o usmerňovanie čitateľskej recepcie v 18. storočí. In: K výskumu zámeckých, měšťanských knihoven „Čtenář a jeho knihovna“ (Opera Romanica 4). Ed. J. Radimská. České Budějovice : Katedra romanistiky PF JU, 2003. s. 527-534.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Osvietenský projekt čitateľa. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 86-96.

KOLLÁROVÁ, Ivona:Čitateľské preferencie v jozefínskej dobe. In: Studia Historica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 52 - 66.

KOLLÁROVÁ, Ivona: The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2013, vol. 23, no. 3, p. 344-358.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti. In: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav, 2015, s. 469 - 496.

KOVÁCS, Eszter - LAUF, Judit: Maďarské rukopisy a české tlače ako čítanie Judit Ujfalusi. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 97-111.

KURUCOVÁ, Lívia: Čítanie slovenského ľudu v 2. polovici 19. storočia. In: Studia Historica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 67 - 75.

KURUCOVÁ, Lívia: Čitateľstvo na území dnešného Slovenska v druhej polovici 19. storočia. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 346 - 353.

PIŠNA, Jan: Stručná přehled teorií a výzkumů historického čtenáře a dějin raněnovověkého období. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 12-22.

PIŠNA, Jan: Výzkum čtenářství ve vztahu ke knižní kultuře raného novověku - poznámky k problematice. In: Studia Historica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 11-21.

VOIT, Petr: Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 42-51.

SIBYLOVÁ, Michaela: Zanietené čitateľky rodu Pálfi - Mária Luciaa st. (1862 - 1958) a jej dcéra Mária Lucia ml. (1896 - 1952). In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 145-155.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Čitatelia "slovenských" textovv Uhorsku 17. storočia. In: Studia Historica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 52-63.