Terminológia

akrostych

Báseň alebo verš, v ktorej prvé alebo posledné písmená alebo slabiky udávajú meno autora...

—————

aprobácia (z lat. aprobatio)

Povolenie na vytlačenie rukopisu udelené cenzorom a vytlačené v úvode knihy. Niekedy ako...

—————

bloková kniha

Vznikli v etape prechodu medzi rukopisnou a tlačenou knihou. Text a obrázok, ktorý...

—————

chronogram

Text, v ktorom výrazne vytlačené veľké písmená symbolizujú rímske číslice. Sčítanie ich...

—————

chronostych

Chronogram v umiestnený vo veršoch alebo v básni.

—————

—————

dotlač

Neoprávnené („pirátske“) vydanie (knihy, kalendára a pod.), často s falošným impresom.

—————

drevorez

Najstaršia grafická technika. Obraz vzniká tlačou z výšky, vyrezaný do hladkej hruškovej alebo...

—————

drevoryt (xylografia)

Vyvinul sa v 18. storočí. Podkladom je hladká doska vytvorená z kúskov dreva naprieč...

—————

exlibris

Knižná značka (z lat. ex libris – z kníh), označenie majiteľa kníh (aj inštitucionálneho)....

—————