Počiatky kníhtlače, inkunábuly, inkunábulistika

 

Bischof, Lenka: Postinkunábuly v zbierkach Slovenského národného múzea - Múzea Betliar. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 24-50.

Frimmová, Eva: Problematika spracovania inkunábulí. In: Problematika práce so starými tlačami 16.-18. storočia. I. časť. Martin: Matica slovenská, 1984, s. 55-63.

Frimmová, Eva: Rekapitulácia poznatkov o najstaršej bratislavskej tlačiarni. In: Kniha ´93-´94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1996,

s. 26-34.
Frimmová, Eva: Inkunábuly z hľadiska výskumu knižnej kultúry na Slovensku. In: Historický časopis. Roč. 45, 1997, č.3, s. 401-419.
Frimmová, Eva: Novšie údaje k dejinám tlačenej knižnej kultúry na Slovensku v 15. storočí. In: Formy a obsah vzdelanosti v historickom procese. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 17.-19. novembra 1997. Bratislava: Vydavateľstvo SAV Veda, 1999, s. 67-73.
Frimmová, Eva: Inkunábuly v levočských knižniciach. In: Opera Romanica 1. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliotheque aristocratique, bourgeoise et conventuelles. Ed. Jitka RADIMSKÁ. České Budějovice 2000, s. 183-196.

Frimmová, Eva: Bibliografia a inkunábulistika. In Bibliografický zborník 1992-´93. Martin: Slovenská národná knižnica, 2000, s. 119-124.
Frimmová, Eva: Výskum inkunábul na Záhorí. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 162-175.

Kotvan, Imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1979. 556 s.

Takácsová, Katarína: Inkunábuly v zbierkach SNM - Múzea Betliar. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 7-23.