Učebnice

27.02.2010 00:00

Poznámky

  1Bahil hovorí o rekatolizačných aktivitách jezuitov. 2Nie je celkom zrejmé, o aká obec ide, pretože v texte originálu je uvedené „Szeat Mikloss“, čo je zrejme tlačová chyba. V Gemerskej stolici nie je takáto obec. 3Ernst Salomon Cyprian. 4Ide o preklad knihy Gerhard Gottlieba...

—————