Exlibris a supralibros

 

JANKOVIČ, Ľubomír: Exlibris bardejovskej mestskej knižnice v kontexte stredeurópskej knižnej grafiky 16. storočia. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 24-27.

JANKOVIČ, Ľubomír: Exlibris a supralibros na Slovensku v 16.-19. storočí. Martin : Matica slovenská, 2005. 192 s.

JANKOVIČ, Ľubomír: Rukopisné, grafické exlibrisy a supralibrosy v zemianskom prostredí Liptova, Turca, Oravy, Považia, Ponitria a Pohronia. In: In: Zemianstvo na Slovensku v Novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 148-163.

JANKOVIČ, Ľubomír: Historické exlibrisy 16.-19. storočia so vzťahmi k Slovensku v zbierkach Rakúskej národnej knižnice vo Viedni. In: Knižnica, 12, 2011, č. 2, s. 25-34.

KRIŠTOFOVÁ, Alica: Typografické a pečiatkové exlibrisy vo fonde knižnice Trenčianskeho múzea. In: Knižnica, 12, 2011, č. 1, s. 72-75.

KUZMÍK, Jozef: Humanisticko-renesančné supralibrosy a rukopisné exlibrisy v historických knižniciach Matice slovenskej. In: Kniha ´81. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 39-71.

KUZMÍK, Jozef: Humanisticko-renesančné supralibrosy na Slovensku a so slovenskými vzťahmi v 16. až v 19. storočí. In: Kniha ´82. Martin : Matica slovenská, 1983. s. 52-78.

PERLECKÁ, Zita: Vzácny exlibris v tlači zo 16. storočia vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2018. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2018, s. 71 - 83.

PORUBČINOVÁ, Zdenka: Exlibrisy a supralibrosy v tlačiach 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 88 - 108.

SABOV, Peter: Portrétne exlibrisy významných osobností vo fonde Slovenskej národnej knižnice. In: Knižnica, 11, 2009, č. 1, s. 36-38.

SELECKÁ-MARZA, Eva: Slovenské a české exlibrisy v knižnici v Batthyaneum (16.-18. storočie). In: Kniha ´85-86. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 119-123.

SIBYLOVÁ, Michaela: Portrét ako exlibris. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 125 - 135.

ŠEVČÍK, Milan: Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave. In: Knižnica, 16, 2015, č. 2, s. 49 - 53.