Dejiny knižnej ilustrácie

 

ECSEDY, Judit V.: Trends in book illustration and decoration. The practice of Johann Michael Landerer. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 239 - 250.

GINDL, Jozef: Z minulosti banskoštiavnickej kameňotlače. In: Kniha ´91-´92 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1993, s. 82-84.

GÜNTHEROVÁ, A. – MIŠIANIK, J.: Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1977. 88 s.. Obr. príl.

KOHÚT, Leo: Kapitoly z výtvarných dejín knihy. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1970. 247 s.

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Bratislava : Tatran, 1974. 218 s.

KNAPČOKOVÁ, Stanislava: Konotácie knižnej ilustrácie na Slovensku v 16. a 17. storočí. In: Kniha 2017 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 44 - 54.

KRIŠKOVÁ, Ľubica – Závadová, Katarína: Grafická výzdoba výročných školských správ 1700 – 1850. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2002. 64 s.

SZÁNTÓ, Tibor: A szép magyar könyv 1473/1973 : Az ötszáz éves magyar könyvmüvészet képeskönyve. Budapest : Akadémiai kiadó, 1974. 628 s.

ŠEFČÁKOVÁ, Eva: Drevorezová knižná ilustrácia okruhu a dielne Albrechta Dürera v knihách a tlačiach vydaných na Morave a na Slovensku. In: Kniha ´91-´92 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1993, s. 35-61.

ŠEFČÁKOVÁ, Eva: Kníhtlačiareň v Skalici a jej štočkový fond. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 56-66.

ŠEFČÁKOVÁ, Eva: Ilustrácie vydaní Katechizmu doktora Martina Luthera z rokov 1612, 1617 (?) a 1634 ako určujúci znak ich proveniencie. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 440-456.

ŠEFČÁKOVÁ, Eva: Ilustrácie Lutherových katechizmov vydaných v r. 1612-1898. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 75-91.

ŠTURDÍKOVÁ-HUDÁKOVÁ, Marta: Bratislavskí tlačiari 18. storočia a ich vyzdobené tlače. In: Kniha ´82 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1983, s. 103-110.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Knižná grafika 16. storočia na Slovensku. In: Kniha ´74. Martin : Matica slovenská, 1975, s. 54-65.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI. XVII. a XVIII. storočí. Bratislava : Tatran, 1974. 143 s., obr. príl.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrácie na Slovensku. In: Kniha ´89. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská 1990, s. 95-107.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Úvod do dejín grafickej ilustrácie na Slovensku. In: Kniha ´91-´92 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1993, s. 82-84.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Vývin knižnej výzdoby a ilustrácie v Bratislave od 17. storočia. In: Kniha ´93-´94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1996, s. 107-114.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrácie na Slovensku. In: Kniha ´89 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 95-107.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Mauritz Lang a jeho emblematické medirytiny v Sinapiovej učebnici Parva schola. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 457-464.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Grafici a ilustrátori barokových kníh v Trnave. In: Kniha 2005 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martina : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 104-107.