List Jána Michala Landerera Márii Terézii.

 

26. apríla 1770

 

(Podľa: Archív mesta Bratislava, č. 78 CL 253, 26. apríl 1770.)

 

Ján Michal Landerer v snahe zabrániť pôsobeniu nových tlačiarenských konkurentov žiada kráľovnú o udelenie tridsaťročného exkluzívneho privilégia na tlačiarenskú činnosť na území Bratislavy.

 

Najjasnejšia!

Musel som už opakovane pretrpieť, že niektorí ľudia chceli založiť novú tlačiareň v meste Bratislava, čím by mi spôsobili nie malú škodu a stratu. Tlačiareň, ktorú som si zadovážil za 11 000 florénov a ktorá bola kedysi mimoriadne verejne známa, som získal v spustošenom stave, v akom nikomu nemohla byť na osoh. Aby mohla byť užitočná verejnosti, obnovil som ju s vynaložením veľkých nákladov a dokonca som pre ňu, aby bola stabilnejšia, získal som zdroje na vydávanie literatúry obchodmi so starými peniazmi a s týmto účelom som od základov zrekonštruoval dom kúpený za 70 florénov. Rovnako som dbal, aby som dostatočne prispieval do štátnej pokladne. A preto pevne dúfam, že o mojom konaní vie Kráľovská uhorská miestodržiteľská rada ako aj Uhorská dvorská komora. Veď to potvrdili tým, že mi spomenutá Kráľovská uhorská miestodržiteľská rada zverila vytlačenie artikúl uhorského snemu a dávnejšie aj milostivého Urbára. Inak v susedstve, v slobodných kráľovských mestách Trnave, Györi, Šoproni a v Skalici existujú tlačiarne, vďaka ktorým mi veľmi ubúda práca, ale nie tak ako pred časom, keď bolo zhovievavo udelené milostivé privilégium na tlačenie kalendárov bratislavskému kníhkupcovi Kristiánovi Spaiserovi.

Z toho dôvodu prosím, aby vaša najposvätnejšia vznešenosť ráčila vziať do úvahy námahu vynaloženú pre verejný úžitok a so zreteľom na mňa, mojich úbohých potomkov a veriteľov, ktorí mi vedení materským súcitom poskytli mi peniaze na obnovu tlačiarne a na vytvorenie vydavateľstva a ráčila láskavo udeliť milostivé privilégium tejto tlačiarni, ktorá je aj vydavateľstvom s vylúčením inej tlačiarne alebo vydavateľstva, ktoré by mohlo byť vybudované v slobodnom a kráľovskom meste Bratislava, na ďalších tridsať rokov, pretože som ho sem vniesol ja ako prvý. Svoje dane pre tunajšie ako aj tamojšie kráľovské úrady budem obstarávať so všetkým zadosťučinením, ale budem môcť odvádzať viac, ak sa budem v pokoji a v tichosti, chránený od všetkým vonkajších útokov venovať zdokonaľovaniu tlačiarne a vydavateľstva a uspokojovať svojich veriteľov tak ako by som chcel.

S vďakou

Vášho Najsvätejšieho majestátu

Navždy ponížený

Michael Landerer

bratislavský typograf