Poznámky

27.02.2010 00:00

 

1Bahil hovorí o rekatolizačných aktivitách jezuitov.

2Nie je celkom zrejmé, o aká obec ide, pretože v texte originálu je uvedené „Szeat Mikloss“, čo je zrejme tlačová chyba. V Gemerskej stolici nie je takáto obec.

3Ernst Salomon Cyprian.

4Ide o preklad knihy Gerhard Gottlieba Günthera Göckinnga: Volkommene emigrations-Geschichte Von denen aus dem Erzt-Bisztum Salzburg vertriebenen und grösztentheils nach Preussen gegangenen Lutheraner ... Mit einer Vorrede von ... Johann Lorentz Mosheim ... Leipzig, 1734 - 1737. Preklad tejto knihy mal Bahil v tom čase rozpracovaný, nikdy ho však nevydal.

—————

Späť