skriptórium

skriptórium

Pisárska dieľňa, v ktorej sa v staroveku a stredoveku odpisovali, iluminovali a a často aj viazali knihy. Najčastejšie bola umiestnená v kláštore, ale pracovať mohla aj v rámci iných inštitúcií, napr. mestských magistrátov, škôl, univerzít a pod.