skriptor

Špeciálne pripravený pisár, ktorý v starovekých a stredovekých pisárskych dielňach  - skriptóriach - odpisoval knihy.