rekatolizácia

V období protireformácie spôsob obracania (prestupu) obyvateľstva protestantského vierovyznania na katolícku vieru, pri ktorom sa používali násilné metódy. Nastala začiatkom 17. storočia a svoj vrchol dosiahla v rokoch 1659-1681, keď protestantom odobrali 888 kostolov a zlikvidovali početné cirkevné zbory.