proveniencia

Pôvod knihy, vlastnícke záznamy, značky a pečiatky inštitucionálnych a individuálnych vlastníkov.