protireformácia

Cirkevno-politické hnutie v 16.-18. storočí. Orientovalo sa na zastavenie šírenia reformácie a obnovu katolíckej cirkvi. Organizovala ho pápežská kúria a cirkevná hierarchia spolu s panovníkmi katolíckeho vierovyznania. Začiatok protireformácie v Uhorsku je spojený s menom s pôsobením ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha. V polovici 16. storočia povolal do Uhorska jezuitov, ktorí významnou mierou prispeli k úspechu protireformačného zápasu.