promočná tlač (promočné vydanie)

promočná tlač (promočné vydanie)

Vydanie informujúce o dišputácii alebo získaní titulu na univerzite. Má dve základné podoby (1. samostatné vydanie s autonómnym titulným listom, 2. pripojenie promočných informácií k inému vydaniu formou novej verzie titulného listu doplneného informáciami o promočnom akte a prídavku obsahujúceho zoznam absolventov alebo tzv. tézy.

Tézy