papyrus

Egyptská šachorina, z ktorej sa v staroveku vyrábal písací materiál. Dalo sa naň písať farbou a atramentom. Nepotrebný text sa odstraňoval vodou.