palimpsest (codex rescriptus)

Pergamen alebo papyrus, na ktorom bol pôvodný text zmytý alebo zoškriabaný a bol naň napísaný nový text. Pôvodný text je možné zobraziť chemickými, fotografickými alebo röntgenovými metódami.