oceloryt

Obdoba medirytiny, pričom podkladom je oceľová doska. V knižnej ilustrácii sa rozšíril po svojom vynájdení v roku 1830.