litografia (kameňotlač)

Tlač kresieb z litografického kameňa. Kresba vzniká pomocou mastného litografického tušu alebo kriedy. Zaleptaním kyselinou dusičnou vo vodnom roztoku arabskej gumy sa preparuje povrch kameňa tak, že ak je stále vlhký, odpudzuje mastnú tlačovú farbu na miestach nepokreslených, kým miesta pokreslené ju príjímajú.