lept

Grafická technika, pri ktorej ilustrácia vzniká vyrývaním obrazu do medených alebo zinkových dosiek pokrytých vrstvou vosku alebo asfaltu a leptaním (chloridom železitým, kyselinou sírovou  a pod., do ktorých sa doska namáča). Najväčší rozmach dosiahol v 17. storočí.