kolofón

kolofón

V ranej tlačenej knihe, najmä v inkunábulách, zakončenie textu obsahujúce názov knihy, údaje o jej autorovi, mieste a dátume vytlačenia, typografovi a pod. Predchodca tiráže v dnešnej knihe.