jezuiti

Cirkevná rehoľa, ktorú v r. 1534 založil Ignác z Loyoly. Dal rádu stanovy a disciplínu založenú na bezvýhradnom plnení rozkazov predstaveného rádu. Stali sa hybnou silou katolíckej protireformácie v 16. a 17. storočí. Boli aktívni aj v misijnej činnosti v zámorských krajinách. Venovali sa výchove mládeže, zriaďovali univerzity a školy stredného typu. Rád rozpustil v roku 1773 pápež Klement XIV. V roku 1814 ho obnovil pápež Pius  VII. Do Uhorska prišli na pozvanie arcibiskupa Mikuláša Oláha v r. 1561 a usídlili sa v Trnave, ktorá bola  ich centrom počas celého feudalizmu. Svoje rezidencie mali aj v ďalších slovenských mestách.