inkunábula

inkunábula

Tlačená kniha pochádzajúca z počiatočného obdobia existencie kníhtlače, t. j. cca 1450-1500.