incipit

incipit

Začiatok textu v stredovekých rukopisných kódexoch, formulka, ktorou sa začínal text (incipit liber – začína sa kniha). Po tejto formulke spravidla obyčajne nasledoval názov diela, prípadne údaje o autorovi.