frontispice

frontispice

Ilustrácia umiestnená pred titulným listom, často obsahuje portrét autora.