explicit

explicit

Označenie pre súhrn údajov o diele umiestnených na konci rukopisných a niekedy aj prvých tlačených kníh. Obsahuje spravidla meno pisára (tlačiara), miesto a dátum vzniku knihy (napísania, vytlačenia), údaje o autorovi a obsahu diela. Termín (z lat. explico—rozvinúť) je pozostatkom vývojovej etapy, v ktorej knihy mali formu zvitku (papyrusového) a pri jeho roztočení boli tieto údaje k dispozícii ako prvé.