aprobácia (z lat. aprobatio)

aprobácia (z lat. aprobatio)

Povolenie na vytlačenie rukopisu udelené cenzorom a vytlačené v úvode knihy. Niekedy ako „Imprimatur“ alebo „Facultas“.