akrostych

akrostych

Báseň alebo verš, v ktorej prvé alebo posledné písmená alebo slabiky udávajú meno autora knihy, jej názov, často aj rok napísania alebo vytlačenia knihy.