Čítanka dejín knižnej kultúry už čoskoro

27.01.2010 17:00

Čoskoro si budete môcť prečítať o dejinách knižnej kultúry na tejto webstránke. Dovtedy platí táto adresa: https://www.tnantik.sk/Hypertext/start.htm

—————

Späť