Nové monografie k dejinám knižnej kultúry

 

Lucia Lichnerová. Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699). Vydavateľsko-funkčný konštrukt. Bratislava : Stimul, 2017. 227 s. ISBN 978-80-8127-192-2.

 
                                                                       

 

Bachleitner, Norbert et al. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien ; Köln ; Weimar ; Böhlau Verlag ; 2017.

Plný text v pdf