Nové monografie k dejinám knižnej kultúry

 

Križanová, Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva. (Anton Löwe 1770 - 1779?). Bratislava : Detail, 2017. 187 s. ISBN 978-80-972519-2-5.

 

    Monografia prezentuje komplexný výskum pôsobenia jedného z najvýznamnejších bratislavských kníhkupcov 18. storočia. 

Rozhovor s autorkou v Literárnej revue.