Znalec

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.

znalec v odbore Starožitnosti, odvetví Historické písomnosti

Ivona.Kollarova@savba.sk
0907 370 347
0910 369 309