Kedy potrebujete znalca?

Znalecký posudok je potrebný:

- pri stanovení výšky škody v súvislosti s krádežou alebo poistnou udalosťou
- pri dedičských konaniach
- pri vývoze a dovoze historických dokumentov (zákon č. 207/2009 Zb. o podmienkach dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty)

 

Odborné stanovisko (alebo vyjadrenie):

- pri nákupe alebo predaji
- pri identifikácii historického dokumentu alebo stanovení jeho hodnoty