Čo sú historické písomnosti?

Historické písomnosti sú:

- tlačené knihy vydané pred rokom 1918
- rukopisné knihy, listy, listiny
- mapy, glóbusy