Čo je znalecký úkon?

 

podľa zákona 382 z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú úkonmi znaleckej činnosti:

- znalecký posudok a jeho doplnok
- odborné stanovisko alebo potvrdenie
- odborné vyjadrenie a vysvetlenie