List Jána Severiniho Michalovi Institorisovi-Mošovskému

 

2. 3. 1773

 

(podľa: Ústredná knižnica SAV – Lyceálna knižnica, Rkp. fasc. 591/1)

 

Ján Severini, rektor gymnázia v Banskej Štiavnici, komunikuje s Michalom Institorisom-Mošovským o príprave vydania a distribúcii svojich kníh.

 

Najctihodnejšiemu a najvznešenejšiemu mužovi, pánovi Michalovi Institorisovi-Mošovskému želá z duše pokoj a priazeň z prameňa večnej spásy J.[ežiša] C.[rista] Ján Severini.

 

Ako starostlivo a ochotne sa namáhaš v mojich záležitostiach, najctihodnejší muž, dokážem pochopiť ako často z iných, tak aj z oboch tvojich posledných listov. Nech ti Boh tiež najlepšie žičí to najlepšie a láskavo sprevádza všetku prácu. Transakcia, ktorú si urobil pre pána Packa, dobrého muža, je mi vítaná. Posielam tridsať exemplárov prvej časti,1 ktoré ešte zostali ako si si želal. Prosím ťa, daj mi včas vedieť, koľko ešte potrebujete, aby ich bolo práve toľko, koľko máte exemplárov druhej časti.2 Snáď ich budeme môcť získať prostredníctvom vášho Pelliona, ktorý sa chystá do Lipska.

Pán Landerer mi už poslal prvý vytlačený hárok spolu s opravami cenzora.3 Akokoľvek som spokojný s papierom i písmom, predsa sa musím čudovať kritickej povahe cenzora. Najviac sa mi hnusí prídavok k titulu „Aug. vyznania“, nie preto, že by som sa hanbil za náboženstvo, ktoré uctievam, ale pretože cenzor chcel takýmto spôsobom moju knihu ľuďom iného vyznania akoby sprotiviť a vytrhnúť z rúk. Napísal som o tejto veci Landererovi. Ak sa vec nebude dať zmeniť, musím ju strpieť.

[...]

Nakoniec, pretože Landerer ti neodovzdal kalendár z Gothy, o ktorom som mu písal, prosím ťa, aby si mi ho kúpil za moje peniaze a tiež dva exempláre Kornélia Nepota s nemeckými poznámkami od Sincera a poslal mi ich prostredníctvom Eiserta.

Dielo Kollára a Bencúra som dostal a tiež prečítal. Žiada sa mi porovnávať ho s oblečenými krajšími šatami. Ale to sám posúdiš. Pozdravujem ťa v mene Ježiša Krista, ktorého odporúčam tvojej láskavosti a vytrvaj v láske ku mne. V Banskej Štiavnici, 2. marca 1773.

 

P.S. Najláskavejší pán Chrastina, ak je korektorom mojho diela, nech zmení, prosím, dátum a namiesto januára uvedie február. Pánovi Eisertovi som zaplatil za zväzok, ktorý dostaneš.

 

 

1Ide o prvú časť Severiniho diela Conspectus historiae hungaricae a prima gentis origine ad

 memoriam nostram perductae. Pars prior. Lipsiae, W. G. Sommerus, 1769. 

2Druhá časť: Conspectus historiae Hungaricae. P. [2.] Posterior. Res gestas regum omnium

 ad annum usque 1772. complexa. Posonii, Typ. Patzko, 1772.

3Ide o učebnicu Fundamenta Historiae Civilis, Ab Orbe Condito, Ad Nostram Aetatem

Deductae, Vsibus Tyronum Accomodata, Cum Appendice Geographica. Posonii Impensis

Ioannis Michaelis Landerer, 1773.