Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. I. Ed. Marcela Domenová. 2009

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. I. Ed. Marcela Domenová. 2009

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2009. 254 s. ISBN 978-80-85734-77-5

Zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na odbornom podujatí Duchovné bohatstvo východného Slovenska - Knižná kultúra (23. - 24. 9. 2008) v ŠVK Prešov a tiež príspevky zamerané na aktivity Bibliografického oddelenia ŠVK. Jeho obsah je interdisciplinárny, orientovaný na rukopisné pamiatky, historické knižnice, kníhtlačiarstvo a kníhkupectvo, periodická tlač a regionálne dejiny, ale aj knižnično-informačné systémy a bibliografia.