Ústredná knižnica SAV - online katalóg starých tlačí

Ústredná knižnica SAV - online katalóg starých tlačí

V databáze sa nachádzajú záznamy dokumentov pochádzajúcich zo 16.-19. storočia. Databáza sa priebežne aktualizuje. Pozor: V databaze nie sú spracované všetky zbierky a dokumenty!. V súčasnosti obsahuje:
   1. Tlače 16. storočia z fondu Lyceálnej knižnice v Bratislave.
   2. Veľkú teologickú knižnicu (časť fondu Lyceálnej knižnice v Bratislave).
   3. Tlače 16.-19. storočia z fondu Ústrednej knižnice SAV.
   4. Fotokópie a mikrofilmy dokumentov 16.-19. storočia.
   5. Knižnicu Evanjelickeho gymnázia v Banskej Bystrici, deponovanú v ÚK SAV.
   6. Knižnicu Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre, deponovanú v ÚK SAV.

Databáza obsahuje: 23 500 záznamov a 74 liniek na plne digitalizované dokumenty.
Ďalšie informácie o zbierkach: Ivona.Kollarova@savba.sk
Digitálne verzie niektorých dokumentov: https://oldbooks.savba.sk/digi/

Zdroj: https://oldbooks.savba.sk/wwwroot/