Studia Bibliographica Posoniensia I/2009.

Studia Bibliographica Posoniensia I/2009.

Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. 207 s. ISBN 978-80-89303-19-9.  ISSN 1337-0723.

"In lucem edere et distrahere ..." Vydavateľsko-distribučné pozadie typografického média

Štvrtý ročník zborníka prináša 13 štúdií, z ktorých väčšina je výsledkom výskumu v oblasti vydavateľstva, distribúcie, knižného obchodu a autorského práva. Jeho obsah je zrejme tým najvalitnejším, čo v krátkych dejinách tohto periodika vyšlo a poukazuje na to, že okolnosti vydávania a distribúcie tlačenej knihy sú práve tým, čo nám zrejme raz pomôže realisticky vyhodnotiť funkciu tlačenej knihy v kultúrnych dejinách. Autorská základňa je už tradične interdisciplinárna.

Zborník v elektronickej verzii https://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_I_2009.pdf