reformácia

Cirkevné hnutie v Európe v 16. a 17. storočí zamerané proti monopolu katolíckej cirkvi a pápeža v duchovnej oblasti života spoločnosti. Obsahovala i sociálne a politické prvky. Mala charakter náboženského boja, chcela obnoviť cirkev na nových princípoch. Položila základy protestantizmu spätého s vystúpením Martina Luthera v r. 1517 v Nemecku. Na Slovensko prenikli myšlienky reformácie v prvej polovici 16. storočia.