Ratio educationis

Školská reforma Márie Terézie schválená 22. augusta 1777. Reforma vytvorila jednotnú školskú sústavu od základných škôl až po univerzitu. Systém obsahoval študijný a disciplinárny poriadok, normy pre telesnú, rozumovú a mravnú výchovu.