Raši (písmo)

Raši písmo je druh hebrejskej tlačenej kurzívy, ktorý sa vyvinul z hispánsko-africkej rukopisnej kurzívy a presadil sa hlavne v tlačiach biblických a talmudických komentárov, preto pomenovanie po komentátorovi Rašim, ktorý však s týmto typom písma nemal nič spoločné ani ním nikdy nepísal.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1i_%28p%C3%ADsmo%29