prenumerácia

prenumerácia

Spôsob financovania vydania knihy. Výrobné náklady sú pokryté alebo čiastočne pokryté prostredníctvom platieb záujemcov o vydanie, ktorí si predplatia výtlačky (niekedy aj subskripcia). Zoznamy subskribentov či prenumerantov sa niekedy objavili v úvodných častiach, či v závere takto financovaného vydania.