Kráľovská miestodržiteľská rada

Inštitúcia miestodržiteľa v Uhorsku. Natrvalo začala pôsobiť v roku 1526, pretože uhorskí králi z habsburskej dynastie sídlili mimo územia kráľovstva. Do jej kompetencie patrila verejná správa, súdnictvo a financie, bola nadriadenou ustanovizňou stoliciam a slobodným kráľovským a banským mestám (lat. Consilio locumtenentialis regia, v textoch skratka KMR).