Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave

Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave

Projekt Bibliografia inkunábulí Univerzitnej knižnice v Bratislave, doplnené digitalizovanými obrazmi predstavuje druhú etapu dlhodobého programu knižnice: postupne sprístupniť digitalizovanú bibliografiu najvzácnejších fondov. Prvá etapa Bašagićova zbierka islamských rukopisov (Bašagić’s Collection of Islamic Manuscripts in the University Library in Bratislava) sa realizovala v rokoch 2003-2004 a toho času sa pripravujú aj ďalšie čiastkové fondy.

Viac informácií o projekte: https://sigma.ulib.sk/digi/Incunabula/uvod.html