Historický fond Slovenskej pedagogickej knižnice do r. 1800