drevoryt (xylografia)

drevoryt (xylografia)

Vyvinul sa v 18. storočí. Podkladom je hladká doska vytvorená z kúskov dreva naprieč rezaného, do ktorej sa ryje mediryteckými rydlami.  Použivala sa až do 80. rokov 19. storočia, kedy drevoryt v knihe dominoval.